T-H15_Simplex

by Carles Francitorra - AUSA D601AHG

T-H15_Simplex

Presentació de la T-H15 Simplex, màquina horitzontal d’envasat desenvolupada per Totpack. Una col·laboració amb Entrezones Comunicació.

Presentación de la T-H15 Simplex, máquina horizontal de envasado desarroladda por TotPack. Una colaboración con Entrezones Comunicació.

Presentation of the T-H15 Simplex, horizontal packaging machine developed by TotPack. A collaboration with Entrezones Comunicació.

0 Likes

AUSA D601AHG

by Carles Francitorra - AUSA D601AHG

AUSA D601AHG

Elaboració de diferents vídeos de la família de productes d’aquesta empresa dedicada a la fabricació de maquinària industrial compacta..Una col·laboració amb Entrezones Comunicació.

Elaboración de diferentes videos de la familia de productos de ésta empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial compacta. Una colaboración con Entrezones Comunicació.

Making of different videos of this product family company dedicated to the manufacture of compact industrial machinery. A collaboration with Entrezones Comunicació

0 Likes

VIVEROS LUCENA

by Carles Francitorra - VIVEROS LUCENA

VIVEROS LUCENA

Vídeo per a xarxes socials d’aquest viver d’oliveres del sud d’Espanya.Una col·laboració amb Eikon.media.

Video para redes sociales de este vivero de olivos del sur de España.Una colaboración con Eikon.media.

Video for social networks of this olive tree nursery in southern Spain.A collaboration with Eikon.media.

0 Likes