MACSA SPA-C

by Carles Francitorra - MACSA SPA-C

MACSA SPA-C

Làser de marcatge d’aquesta empresa líder mundial en sistemes de codificació i traçabilitat. Una col·laboració amb Entrezones Comunicació.

Láser de marcaje de esta empresa líder mundial en sistemas de codificación y trazabilidad. Una colaboración con Entrezones Comunicació. A collaboration with Entrezones Comunicació.

Laser marking by this world leader brand in coding and traceability systems.

0 Likes

Gili – Slurry Tanker CTLR30

by Carles Francitorra - Gili - Slurry Tanker CTLR30

GILI – SLURRY TANKER CTLR30

Vídeo de producte per a Gili Group, empresa pionera a tot el país en el sector de maquinària agrícola.Una col·laboració amb Eikon.media.

Vídeo de producto para Gili Group, empresa pionera en todo el país en el sector de maquinaria agrícola. Una colaboración con Eikon.media.

Product video for Gili Group, a pioneer company throughout the country in the field of agricultural machinery.A collaboration with Eikon.media.

0 Likes

AUSA B200H

by Carles Francitorra - AUSA B200H

AUSA B200H

Aquesta escombradora municipal d’aspiració manté neta la ciutat de Brussel·les. Una col·laboració amb Entrezones Comunicació.

Esta barredora municipal de aspiración mantiene limpia la ciudad de Bruselas. Una colaboración con Entrezones Comunicació.

This municipal suction sweeper keeps the city of Brussels clean. A collaboration with Entrezones Comunicació.

0 Likes