Turisme

Promoció turística

El vídeo de promoció turística és una gran eina per vendre les bondats d’una casa, hotel o zona geogràfica determinada. Mitjançant les imatges amb dron podem ubicar a l’espectador ràpidament i que aquest es faci una idea de l’entorn d’una forma molt realista. Si això ho combinem amb imatges realitzades amb una càmera i un estabilitzador electrònic, que permet moure aquesta en totes direccions mantenint una estabilitat perfecte, obtenim un resultat com el d’aquest exemple.

Client:
Star Estudi