GC Aesthetics

Implant mamari

Aquest exemple és el d’un vídeo mèdic o vídeo de producte pel sector mèdic. És un vídeo de perfil molt tècnic i especialitzat. En ell s’expliquen les principals característiques d’un tipus d’implant mamari i per fer-ho més entenedor es compara el producte amb un pit real d’una model.

Està orientat, sobre tot, a professionals del sector, coneixedors del mercat i dels productes d’estètica i les seves principals particularitats.

Client:
GC Aesthetics

Producció:
Entrezones