T-H15_Simplex

by Carles Francitorra - AUSA D601AHG

T-H15_Simplex

Presentació de la T-H15 Simplex, màquina horitzontal d’envasat desenvolupada per Totpack. Una col·laboració amb Entrezones Comunicació.

Presentación de la T-H15 Simplex, máquina horizontal de envasado desarroladda por TotPack. Una colaboración con Entrezones Comunicació.

Presentation of the T-H15 Simplex, horizontal packaging machine developed by TotPack. A collaboration with Entrezones Comunicació.

0 Likes
0 Likes

Respond.