Puig Hi-Tech Parts

Vídeo de marca

El vídeo de marca és aquell que dona notorietat, valor i prestigi a aquesta. Més enllà d’explicar les bondats d’un producte determinat el que es pretén és associar la marca a uns valors. En aquest cas aventura, seguretat i disseny.

Una part molt important d’un vídeo de marca com aquest, en que es treballa amb vehicles circulant per carreteres obertes, és la preproducció. Cal tenir-ho tot molt ven organitzat; haver visitat les localitzacions prèviament, tenir els permisos de trànsit adients, preveure horaris de sol i pauses per menjar, etc. Tot el que no estigui degudament organitzat es traduirà en pèrdues de temps.

Client:
Puig Hi-Tech Parts

Producció:
Minsk Barcelona